Andning

Vilken potential har förbättrad andning och varför?

Andningen är ett av de största redskapen för att skapa förändringar inom kraft- och energiutveckling, prestation samt hälsa. Total Rehab ser andningen utifrån ett fysiologiskt och biomekaniskt perspektiv. Med stöd av den vetenskapliga forskningen om hur cellerna syresätts, finns en enorm potential till förbättring av ditt sinne och kropp genom din andning.  Det är en missuppfattning att syresättningen av blodet mätt med en oximeter är samma sak som att kroppens celler har en bra syresättning. Det är effekten av blodgasen koldioxid som är en avgörande faktor för att påverka syresättningen av kroppens celler.  En medveten andningsförändring och en förbättrad biomekanik av diafragman och corefunktionen skapar många positiva förbättringar genom ökad syresättning i kroppens celler.

De flesta människor har brister i sin andning och stora  förbättringsmöjligheter. Vanligtvis sker felaktig andning genom toppandning,  vilket kopplar ur diafragman samt coremusklerna och överanstränger hals och nackmuskler. Detta leder i sin tur till en förändrad andningsvolym, nedsatt bålstyrka, försämrad hälsa och ett mer oroligt sinne som inte kan ”sluta tänka”.

Total Rehab erbjuder dig en individuell andningsgenomgång (teoretiskt och praktisk) eller/och som en komplettering till naprapatbehandlingen. Syftet är att förbättra biomekanik, nervsystemets koppling till diafragman samt tröskeln för koldioxid, vilket sammantaget leder till en naturligare och förbättrad andning. Detta leder i sin tur till en ökad syresättningen av kroppens alla celler.

Detta hjälper dig att skapa följande förändringar:

 • Mer energi
 • Ökad stresstålighet
 • Klarare mer kreativt sinne
 • Ökad prestationsförmåga under träning
 • Ökad kraft i bål/ben/armar

Mer detaljerad lista på vad som påverkas av andningen:

Respirationen/luftvägarna:

 • Astmasymtom
 • Nästäppa även kronisk
 • Allergier
 • Snarkning
 • Sömnapné
 • Andnöd, kort om luft, lufthunger
 • Svårt att få ner andningen i magen
 • Spänd i bröstet
 • Frekventa gäspningar, suckar
 • Hosta
 • Bihåleinflammation
 • KOL

Nervsystemet/rörelsapparaten:

 • Dålig koncentration
 • Huvudvärk
 • Svettningar
 • Yrsel
 • Domningar och stickningar i händer och fötter
 • Muskelspänningar/muskelvärk
 • Kramp/sendrag
 • Inflammationer
 • Darrningar
 • Tinnitus

Hjärtat:

 • Skenande hjärta
 • Smärta i bröstområdet
 • Oregelbundna hjärtslag
 • Högt blodtryck
 • Lågt blodtryck
 • Angina pectoris

Sinnet:

 • Oro
 • ”Racing mind”-Mycket tankar
 • Rädslor
 • Fobier
 • Spänd
 • Depression
 • Insomningsbesvär
 • Sömnstörningar
 • Vaknar trött
 • Mardrömmar

Generella symtom:

 • Muntorrhet
 • Trötthet
 • Mjölksyra
 • Torr kliande hud
 • Övervikt
 • Svettiga händer
 • Kissar ofta
 • IBS
 • Diareé
 • Förstoppning
 • Generell svaghet
 • Kronisk utmattning
 • Kronisk inflammation
 • Mineralbrister, framförallt magnesium, kalcium, kalium
Förbättra din andning och få del av dess kraftfulla och effektiva påverkan