Idrottsskador

Faktorer som påverkar idrottsskador:
  • Inre faktorer
  • Yttre faktorer
  • Träningsmängd & Intensitet

________________________________

________________________________

Total Rehabs roll vid idrottsskador är att förbättra den stapeln som står för inre faktorer. Biomekanik har stor betydelse för inre faktorer. Kroppen använder neurologiska program för att utföra rörelser som tex löpning och kast. Sekvensen för hur muskelkedjor aktiveras är viktig för rätt belastning på rätt struktur. Biomekanik och muskelkedjor kan aktiveras rätt under behandling och vägledning hos Total Rehab och detta har stor betydelse för risken för överbelastningsskador på muskler och senor.

Till exempel kan ett framskjutet huvud vi löpning påverka andningssätt och coremuskulatur samt bäckenets sätt att röra sig, vilket kan leda till ett onaturligt löpsteg, minskad syresättning samt en ökad skaderisk.

Total Rehab hjälper dig vid akuta och kroniska idrottsskador genom att behandla symtomen men även att korrigera orsaken till skadan.