Idrottsskador

Professionell behandling, rehabilitering och förebyggande av idrottsskador är en förutsättning för en god idrottskarriär. Total Rehab kvalificerade sig 2011  till Certified Sports Medicine Therapist. Läs mer..

Vanliga besöksorsaker:

  • Knäbesvär, Inflammation, löparknä, hopparknä, tennisarmbåge, golfarmbåge, benhinnebesvär, hälsporre, höftbesvär, throchanterit, nedsatt core-funktion, axelbesvär