Laser

Total Rehab använder Irradias medicinska laser för snabbare läkningsförlopp vid inflammationer, minska smärta samt återställa funktionen. En viktig del av laserns goda effekt på  läkningsprocessen är att ökad mängd energi tillverkas av mitokondrierna.  Regeneration och läkning är beroende och påverkas stort av energitillgången.

Infraröda våglängder såsom 904 nm (superpulsat) och 808 nm har bäst inträngningsförmåga och används därför på djupt liggande problem, exempelvis leder och muskulatur. Lasrar med synliga våglängder såsom 660 nm har lägre inträngningsförmåga och används därför på ytliga problem, såsom ytliga senbesvär, hud eller sår.

Total Rehabs medicinska laserutrustning innehåller alla dessa varianter på våglängder och har därför möjlighet att behandla ett flertal diagnoser med goda resultat.

Nackvärk

Ländryggsvärk

Ischias

Huvudvärk

Hälsporre

Tennisarm

Impingement axelleden

Golfarmbåge

Käkvärk

Löparknä

Hopparknä

Throchanterit

Hälseneinflammation

Inflammation / Svullnad i leder

Svårläkta frakturer

Artrosvärk

Handledsinflammationer

Tuminflammation

Carpaltunnel syndrome