Specialistkliniken

 Välkommen till en Specialistklinik.

Total Rehab är en klinik baserad på vetenskap och lång beprövad erfarenhet. Grunden för Total Rehab är att se människan som en helhet.

Smärta, spänning eller sjukdom kan behandlas lokalt eller systemiskt. Lokal behandling är en viktig del, att behandla systemiskt betyder att man zoomar ut från symtomet och tittar på helheten, då kan många lokala symtom åtgärdas samtidigt.

På Total Rehab behandlar Naprapat Thobias Karlsson både lokalt och systemiskt. 

Kroppens andning är ett systemiskt redskap som påverkar både vår fysiologi och biomekanik. Att utgå från andningen och se kopplingen till många funktioner i kroppen är Total Rehabs signum. Det finns ett uppenbart samband mellan andning, prestation, värk och vårt sätt att röra oss.  Thobias har en djup kunskap och utbildning inom Postural Restoration Institute.

Att ta del av dessa samband är att påverka kroppens och sinnets fulla potential.  

Välkommen!