Stötvågsbehandling

Stötvågsbehandling / Shockwave

Stötvågsbehandling är en snabb, effektiv, välbeprövad, vetenskapligt dokumenterad behandlingsmetod. Sedan 1998 används stötvågsbehandlingen av många toppklubbar och internationella landslag i Europa och USA. Stötvåg är oftast den sista utvägen för patienter som testat det mesta och inte blivit bra. Forskning visar på resultat där 80% är smärtfria efter endast tre behandlingar.

På Total Rehab använder vi Swiss DolorClast® som är världsledande inom stötvågsbehandling och det är på denna typ av maskiner som alla större studier har gjorts.

Verkningsmekanismer:
Det bedrivs vidsträckt forskning på de verkningsfysiologiska fenomenen där bland annat ökad blodcirkulation, lokalanestetisk effekt och förbättrad vävnadsmetabolism är dokumenterade. Behandlingen ger både effektivt stöd till, och stimulans av, de underliggande mekanismerna för kroppens självreparerande förmåga. Det är vanligt att man upplever en omedelbar smärtlindring och därmed också förbättrad rörelse.
Behandlingsprincip:
Efter noggrann undersökning och diagnostiserande påbörjas stötvågsbehandlingen. En vanlig behandlingsdos är ca 2000 impulser i smärtområdet. Trycket som mäts i bar anpassas till diagnos och patientens tolerans.

Behandlingstiden överstiger sällan 10 minuter och genomförs med ca 7 dagars intervall. En serie på 2-5 behandlingar är ofta tillräcklig. Behandlingen ska inte genomföras parallellt med injektioner eller i kombination med annan medicinsk behandling.

Exempel på tillstånd då stötvågsbehandling har mycket god effekt:
 • Hälsporre / plantarfasciit
 • Hälseneinflammation / akillestendinit
 • Benhinneinflammation
 • Hopparknä / Jumper´s knee
 • Löparknä / Runner´s knee
 • Schlatter
 • Tennis- och golfarmbåge
 • Musarm
 • Kalkaxel
 • Slemsäckinflammationer
 • Seninflammationer